Belangrijke agenda punten

21 februari 2018 13:00 t/m 14:00
21 februari 13:00 t/m 14:00
peuterpas
21 februari 2018
21 februari
open dag
21 februari 2018
21 februari

onze school

Werken met kinderen aan hun toekomst!

 

OBS Commissaris Gaarlandt is een actieve openbare school met voor elke leerling onderwijs op maat.

Ieder kind krijgt op onze school de mogelijkheid om zich naar vermogen, op sociaal-emotioneel, verstandelijk, motorisch,creatief en kunstzinnig gebied te ontwikkelen.

We maken gebruik van veel moderne methodes, ICT-middelen (digi-borden, laptops en tablets) en ontwikkelingsmateriaal voor de  kleuters. Engels wordt gegeven vanaf groep 1.

Er is veel aandacht voor muziek en sport, deze onderdelen worden door vakleerkrachten gegeven.

We proberen de groepen in leerlingenaantallen klein te houden, waardoor de kinderen rustiger kunnen werken en ze meer persoonlijke aandacht krijgen.

Door kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij te brengen, willen we de basis leggen voor een succesvolle aansluiting op het vervolgonderwijs. Wij proberen de kinderen onderwijs aan te bieden dat hun uitdaagt en dat uitgaat van hun talenten en rekening houdt met hun beperkingen.

 

Johan Pekel

Directeur