Stellingen over donorschap

28 november 2017

Met biologie zijn we bezig met het onderwerp (orgaan)donor.

 

Inmiddels zijn de kinderen aardig op de hoogte van dit onderwerp. 

Maandag hebben we daarom in groepjes gediscussieerd aan de hand van verschillende stellingen mbt orgaandonatie.