Schoolenquête

 

 

LEERLINGEN TEVREDENHEIDSPEILING 2016/2017

 

In november 2016 hebben alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 precies 57 vragen beantwoord, die een beeld moeten geven van wat zij van de school vinden. De vragenlijst is digitaal aangeleverd en verwerkt.

 

Alle 73 leerlingen hebben de vragenlijsten ingevuld. Er waren per stelling 5 meningen mogelijk: a. dit klopt, b. dit klopt redelijk, c. dit klopt een beetje, d. dit klopt helemaal niet en e. niet van toepassing. Ieder meest positieve antwoord werd gewaardeerd met 4 punten, iets minder positief 3, enigszins negatief 2 en negatief werd gewaardeerd met 1 punt. De gemiddelde maximale score op ieder item is dus 4,0 en de minimale 1,0.

De opvallende uitslagen staan hieronder genoemd. Onder “opvallend” verstaan we in dit geval

  • sterk positieve uitslagen; dat zijn uitslagen met een hoge score (3,6 of hoger),
  • minder positieve uitslagen; dit zijn uitslagen met een lage score (2,9 of lager).
  • De cijfers achter de hieronder genoemde items zijn de gemiddelde scores van de door onszelf ingevulde vragenlijsten, waarbij 1,0 de minimale- en 4,0 de maximale score is.

 

CONCLUSIES

 

  • De gemiddelde score van de onderdelen was 3,47 (bijna 3,5). Omgerekend naar een beoordelingscijfer op een tienpuntsschaal is dit 8,7.
  • De volgorde waarop de school op hoofdonderdelen heeft gescoord (van sterk naar minder sterk) is:

 

score

hoofdonderdeel

onderdeel

3,9

IMAGO

Resultaten onderwijs (De kinderen vinden dat ze veel leren op deze school.)

3,8

Presentatie (De kinderen vinden het fijn dat ze op deze school zitten)

3,7

ORGANISATIEMANAGEMENT

Huisvesting en voorzieningen

3,6

SCHOOLCULTUUR

Aanvaarding

3,4

Leefklimaat op school

ONDERWIJSLEERPROCES

Afstemming

3,3

Leefklimaat in de groep

Leerklimaat in de groep

3,2

Instructie

3,1

Leerstofaanbod

 

  • 21 van de 57 items werden uitermate positief (>3,5) beoordeeld.
  • 33 van de 57 items werden positief (3,0 tot 3,5) beoordeeld
    • Er waren 3 items die de leerlingen minder positief hebben gewaardeerd (2,8 en 2,9).

 

De school is bijzonder tevreden met de uitslag van deze leerlingenenquête!

Dit schooljaar zal er ook een oudertevredenheidspeiling digitaal uitgezet worden.

Beide tevredenheidspeilingen worden met de MR en het team besproken om te kijken waar de school zich nog kan verbeteren m.b.t. het lesgeven en omgaan met onze leerlingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.