Schoolgids

Schoolgids

Met onze schoolgids willen wij u informeren over de Commissaris Gaarlandtschool, hoe vorm wordt gegeven aan de didactische en sociaal-emotionele ontwikkelingen van uw kind en met welke middelen de school een zo goed mogelijk onderwijsresultaat probeert te bereiken. Onderstaan kunt u de schoolgids downloaden.
 

Schoolplan

Eens in de vier jaar stelt de schooldirectie in overleg met de MR een zogenaamd Schoolplan op. De school voert de richtlijnen van dit plan uit om uit vooronderzoek (waaronder een groots opgezet tevredenheidsonderzoek onder de ouders) gebleken aandachts-punten te verbeteren (verbeterplan).
Om ervoor te waken dat er geen belangrijke kwaliteitsaspecten worden vergeten, heeft de school er voorts voor gekozen om de kwaliteitskaarten die zijn ontwikkeld door Parnassys (WMK), en die door de onderwijsinspectie erkend zijn, systematisch af te werken. Op die wijze blijft de kwaliteit constant bewaakt.

Om de deskundigheid van het team op peil te houden en daardoor ook de kwaliteit van de school te bewaken, is na- en bijscholing een wezenlijk onderdeel van het personeelsbeleid. Deze scholing kan zich richten op de individuele leerkracht, op leerkrachten van bepaalde 'bouwen' (aan elkaar grenzende jaargroepen) of op het gehele team.

Een mooi voorbeeld van dat laatste is dat voor het lesgeven van de zogenaamde Kanjertraining in het schooljaar 2010-2011, de school het certificaat Kanjerschool gekregen heeft. Dit betekent dat alle lesgevende leerkrachten gekwalificeerd zijn. 

 

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.