Spreekavonden

Op de maandelijkse spreekavonden wordt u in de mogelijkheid gesteld om met de betrokken leerkracht(en) over de vorderingen van uw kind te praten.

In het schooljaar 2017-2018 kan dat op:

 

1.) dinsdag 17 oktober 2017

5.) dinsdag 27 maart 2018

2.) donderdag 30 november 2017

6.) donderdag 26 april 2018

3.) dinsdag 30 januari 2018 (laatste spr.av. gr. 8*)    

7.) dinsdag 29 mei 2018

4.) donderdag 22 februari 2018

8.) donderdag 28 juni 2018


*Voor de ouders van de kinderen uit groep 8 geldt dat zij in februari (als de laatste CITO-LVS toetsen in januari zijn gemaakt en verwerkt) individueel worden uitgenodigd voor het schoolkeuzegesprek.

Opgave voor een spreekavond
Wilt u zich opgeven voor een spreekavond, download dan onderstaand formulier (pdf):
>Opgaveformulier spreekavond
Op het formulier dient u uw naam in te vullen, de maand waarin u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken en de naam van de leerkracht die u wilt spreken. Ieder formulier dient uiterlijk 10 dagen voor de gewenste spreekavond in bezit van de leerkracht te zijn.