IKC ( integraal kindcentrum )

Op weg naar een Kind Centrum (KC)

 

maandag 7 oktober 2019

Na 4 studieavonden heeft iedereen van Doomijn en de Comm. Gaarlandt hun IKC certificaat gehaald.

Samen zijn we op de goed weg om een kindcentrum te worden. 

 

AANLEIDING

De Obs Commissaris Gaarlandtschool (Promes) wil in samenwerking met kinderdagverblijf / buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal van Doomijn, gevestigd in het voormalige gemeentehuis aan de Dorpsstraat in Nijeveen, toe werken naar een Integraal Kind Centrum (IKC).

Promes en Doomijn zijn beide maatschappelijke ondernemingen. Dit betekent dat ons onderwijs en onze kinderopvang -zonder winstoogmerk-, bijdragen aan een goede ontwikkeling voor kinderen en hun omgeving. Wij vinden elkaar in de visie op de ontwikkeling van kinderen: Elk kind heeft recht op opvang, onderwijs en opvoeding. Eventuele opvoedondersteuning, als de thuissituatie dat vraagt, kan door het IKC geboden worden. Ons uitgangspunt is de directe leefomgeving/wijk. De school en de opvang zijn nooit geïsoleerd, maar vormen onderdeel van de samenleving. Promes en Doomijn spreken de wens uit vanuit deze visie samen de mogelijkheden te verkennen, uit te werken en concreet vorm te geven.  

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.