Brief van Promes over de scholen dicht

16 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,

Zojuist is besloten dat alle scholen vanaf morgen zullen sluiten tot 6 april. Een ingrijpende maatregel. Bij deze willen we jullie informeren hoe we hier binnen onze stichting mee omgaan. Voor iedereen is deze uitzonderlijke situatie nieuw. We zullen dan ook met z’n allen moeten pionieren. De leerkrachten zullen zoveel mogelijk proberen om het leerproces voor uw kind door te laten gaan. De scholen zullen morgen in overleg gaan om te bekijken hoe dit het beste vormgegeven kan worden. De school zal u berichten hoe het contact met de leerkracht onderhouden zal worden. We vragen u met klem om zelf opvang voor uw kind(eren) te regelen. Wanneer veel kinderen gebruik gaan maken van de kinderopvang blijft de situatie rond de besmetting hetzelfde en schieten we het doel voorbij. Voor ouders waarvoor het onmogelijk is om de kinderen thuis op te vangen (bijvoorbeeld wanneer zij beiden werken in de onderstaande beroepen) is opvang op school mogelijk. Dit geldt voor de schooluren. Na schooltijd zal de reguliere kinderopvang de taken overnemen. Wij vragen u met klem per omgaande via de mail aan de school kenbaar te maken of uw kind om bovenstaande reden op school moet worden opgevangen. Natuurlijk blijven we u de komende periode informeren indien daar aanleiding voor is. Scholen zorgen voor informatie naar u over het verloop van het proces. We hopen op uw begrip en medewerking! Wim van Selling, Voorzitter College van Bestuur. De Rijksoverheid merkt de onderstaande beroepen aan als vitale beroepen Specifiek voor COVID-19 Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt: ? Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen. ? Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens. ? Openbaar vervoer. ? Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst. ? Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera. ? Vervoer van afval en vuilnis. ? Kinderopvang. ? Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt. ? Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard): o meldkamerprocessen o brandweerzorg o ambulance zorg o GHOR o crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.