Kwaliteit

Volgens de onderwijsinspectie is de kwaliteit van het onderwijs op onze school al jaren goed. Dat is prettig voor hardwerkende team en we zijn er best trots op

De uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs volgens de verwachtingen. De verwijzingspercentages staan in de tabel in de jaaruitgave van onze Schoolgids .

We houden de kwaliteit van ons onderwijs op peil door:

• De groepen zo klein mogelijk te houden. Kinderen kunnen dan rustig werken en krijgen meer persoonlijke aandacht. Dat lukt uiteraard niet in elke groep, want de jaarlijks beschikbare formatie moeten we eerlijk verdelen.

• Een goed geschoolde Intern Begeleider (Ina van der Geld). Zij organiseert de zorg voor de leerlingen. Zij zorgt ervoor dat de toetsen van het Leerling Volgsysteem (LVS) op tijd worden afgenomen en dat de resultaten op de juiste wijze worden geïnterpreteerd. Ina richt zich op de rugzakleerlingen, op alle leerlingen met handelingsplannen, op de leerlingen met een individueel leerprogramma en coördineert de R.T.

    > zie ook: protocol leerlingenzorg (pdf) onderaan deze pagina

• Een plusklas voor de midden- en bovenbouw. Een geschoolde collega (Connie Bosma) leidt de plusklas 1x per week een halve morgen.

    > meer informatie over de plusklas

    > zie ook: protocol meerbegaafdheid (pdf) onderaan deze pagina.

• Gecertificeerde Remedial Teachers  werken individueel met (groepjes) leerlingen aan de opgestelde handelingsplannen in de RT-ruimte of in de klas.

  • Engels in de groepen 5 - 8.

Een vakleerkracht gym en Motorisch Remedial Teacher: Johan Pekel geeft op vrijdag de gymlessen (turnen) aan de middenbouw. Op maandagmorgen helpt Jenny kinderen die motorisch extra aandacht nodig hebben. .

Een vakleerkracht muziek: Ineke Heersma geeft op maandag alle groepen muziekles én dirigeert het schoolkoor aan het eind van de middag.

Kanjerschool. Alle teamleden hebben de cursus “ Kanjertraining” gevolgd. We zijn een gecertificeerde “Kanjerschool”.

    > zie ook: protocol pesten (pdf) onderaan deze pagina

Moderne leermiddelen. We werken met de nieuwste methodes die aan de kerndoelen voldoen, moderne ICT-materialen (laptops, tablets, digiborden, touchscreens, computers, etc.) én ontwikkelingsmateriaal “Onderbouwd” voor de kleuters. 

Certificaat voor Wetenschap en Techniek (VTB). Na een uitgebreid cursuspakket van 4 jaar gevolgd te hebben en met een jaarplan voor techniek, hebben we vanaf 14 september 2011 het certificaat VTB.

Drents Verkeersveiligheidslabel (DLV). We willen ook een verkeersveilige school zijn en daarom werken we al jaren samen met verschil-lende verkeersouders. In mei 2010 schroefde de burgemeester de felbegeerde DVL-plaquette op onze gevel.

  • Certificaat de Gezonde school. In schooljaar 2016-2017 doen we o.a. mee met project schoolfruit.

 

Veel leraren hebben een coördinerende taak binnen de school zoals bijvoorbeeld lees- en bouw- coördinator.. Zo is iedere leerkracht verantwoordelijk voor een stukje onderwijsorganisatie. Op die manier willen we de kwaliteit van ons onderwijs constant verder verbeteren.

 

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.