Lunchplein

Overblijven op de OBS Commissaris Gaarlandt

 

Via deze "link" kunt u zich aanmelden

klik HIER

 

Overblijven is voor Lunchplein veel meer dan ‘oppassen tussen de middag’. Overblijven is leuk, het is hét moment om even lekker te ontladen en te ontspannen. Bij Lunchplein komen kinderen tot rust, maar worden ze ook geprikkeld tot creativiteit, beweging, spel en contacten. Elk kind mag dat op zijn eigen manier en naar eigen behoefte doen. Dat de eigen veiligheid en die van de andere overblijvers daarbij in de gaten wordt gehouden, spreekt voor zich.

Kwaliteit
Doomijn stelt hoge kwaliteitseisen aan alle vormen van opvang. Tussenschoolse opvang vormt daar geen uitzondering op. Zo voldoen de ruimten en het speelgoed aan vastgestelde voorwaarden op het gebied van veiligheid en ergonomie. Professionaliteit wordt ook geboden door de bemanning, ofwel de overblijfkrachten. Zij zijn door Lunchplein geselecteerd, krijgen speciale trainingen en vormen hechte teams die een dagelijkse garantie bieden op goede opvang. Het pedagogische beleid waar Doomijn voor staat, is vanzelfsprekend ook terug te vinden in de tussenschoolse opvang. De duidelijke afspraken die daarbij horen bieden elk kind én iedere ouder houvast!

Richtlijnen
Kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang worden opgevangen door overblijfkrachten. Deze zijn ruim op tijd aanwezig. De jongste kinderen worden door de overblijfkrachten uit de klassen gehaald. De oudere kinderen melden zich bij binnenkomst bij de overblijfkracht. Er is een duidelijke indeling van pauze tijden, groepssamenstelling en groepsindeling per ruimte.

Het overblijven
Tijdens de tussenschoolse opvang hebben de kinderen het recht om te verblijven in een schone omgeving. De algemene en persoonlijke hygiëne worden daarbij in de gaten gehouden. De kinderen worden gestimuleerd hun handen te wassen voor het eten en na toiletgebruik. Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Probeert u een zo gepast mogelijke hoeveelheid eten mee te geven. Wij vinden gezonde voeding belangrijk, dus snoep, chips en frisdrank met prik zijn tijdens de tussenschoolse opvang niet toegestaan.

Eten is een sociaal gebeuren; de kinderen eten samen. Tijdens het eten is er aandacht voor elkaar en wordt er naar elkaar geluisterd. Samen eten kan de eetlust bevorderen. De overblijfkrachten letten erop dat kinderen goed drinken en eten. Als het kind niet wil eten, zal de overblijfkracht deze stimuleren toch te eten. De overblijfkracht zal het niet gegeten brood in de trommel laten zitten, zodat u ziet dat uw kind niet alles opgegeten heeft. Naast de lunch krijgen kinderen ook voldoende gelegenheid om te spelen. Wij bieden keuzemogelijkheden maar laten hen zoveel mogelijk buitenspelen, zodat ze even uit het gebouw zijn, een frisse neus kunnen halen en de nodige lichaamsbeweging krijgen. Bij slecht weer mogen de kinderen binnen spelen.

Allergie, dieet of medicijngebruik
Om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden tijdens de TSO is het belangrijk te weten of de kinderen een bepaalde ziekte of allergie hebben, of andere gedragskenmerken vertonen waarvan u vindt dat dit belangrijk is voor het functioneren van hun kind op de TSO. U kunt dit aangeven op het ouderportaal bij de gegevens van uw kinderen. Deze gegevens zijn vervolgens voor de schoolcoördinatoren van Lunchplein digitaal te raadplegen op het vestigingenportaal waar zij mee werken en gekoppeld is aan uw ouderportaal.

Wijzigingen
Wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn ten opzichte van de bij ons bekende gegevens, verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons te melden via het ouderportaal. Deze eenvoudige werkwijze staat kort beschreven in de handleiding ouderlogin.

Opzegging
Bij opzegging, dient u een termijn in acht te nemen van één maand. Opzeggingen ontvangen wij graag per e-mail. Vermeld u hierbij de naam van de school en de naam van uw kind(eren). De e-mail kan gestuurd worden naar klantenservice@doomijn.nl.

 

Regels voor de Tussenschoolse opvang voor obs Commissaris Gaarlandt:

 

 • De kinderen van groep 1 en 2 worden door een overblijfkracht uit de klas gehaald.
 • De kinderen melden zich aan bij de overblijfkracht en zoeken een plekje.
 • Je gaat aan tafel met schone handen. Eerst dus handen wassen en misschien ook plassen?
 • De kinderen mogen beginnen met eten, we houden geen minuut stilte.
 • Je blijft op je plaats tijdens het eten, rommel en lege pakjes gooien we na het eten weg.
 • Je eet netjes en rustig. Gezellig praten mag, een grapje ook, maar geef een ander wel de kans ook rustig zijn of haar boterham te eten.
 • Snoep is niet toegestaan tijdens het overblijven. Uiteraard is een gezond extraatje wel toegestaan.
 • De overblijfkracht geeft aan wanneer je van tafel mag, rond 12.20 uur.
 • Na het eten ruim je de eigen spullen op en schuif je je stoel aan.
 • Eén van de overblijfkrachten maakt de klassen weer netjes, als één van de kinderen wil helpen dan mag dat.
 • Na het eten kan er gespeeld worden. Als het weer het toelaat, gaan we zoveel mogelijk naar buiten.
 • We hebben eigen speelgoed en mogen buiten ook spelen met speelgoed van school, we gaan hier netjes mee om.
 • Je blijft tijdens het buitenspelen op het schoolplein, als er een bal o.i.d. wegrolt vraag je even of je buiten het hek mag.
 • Je komt alleen in de klaslokalen waar we overblijven.
 • Je luistert naar de overblijfkrachten.
 • Je gaat met de ander om, zoals je wilt dat ze ook met jou omgaan.
 • Ruzies praat je uit. Lukt het niet? Vraag hulp bij een overblijfkracht.

 

Met elkaar onthouden we: Zo leuk kan overblijven zijn!

 

Lunchplein

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.